En utläggning om namnskyltar

Posted by in Arbete, Fritid

En diskussion har återigen blossat upp angående namnskyltar och den information som bör finnas på dessa. Vissa personer i debatten menar att namnskyltar bara har en enda uppgift och det är att visa på namnet på bäraren. Sedan finns det andra, exempelvis butikskedjor, som vill lägga till extra information. För några år sedan var det en butikskedja som sålde underkläder som hade lagt till information om personalens bh-storlek på skyltarna.

Visst kan det vara bra med extra information på namnskyltar, framför allt de gånger då personen som bär skylten jobbar inom ett serviceyrke. Men det är viktigt att sådan information aldrig blir känslig och utsätter bäraren för obehag. Just i fallet med behåstorlekarna så var det just obehag som fick anställda att ta till en rättslig prövning mot företaget.

Men sedan finns det naturligtvis andra gånger då extra information på namnskyltar bara är av godo. För många är det snarast ett måste att veta om en person på en restaurang exempelvis är restaurangchef eller ny på jobbet. Det handlar helt enkelt om att vara så tydlig som möjligt, vilket kan hjälpa kunderna och gästerna till att få en så bra upplevelse som möjligt. Att det står Ny på jobbet på ens namnskylt kan många gånger kännas jobbigt, men samtidigt är det så klart också förlåtande då många kunder förstår att personen ännu inte har all kunskap.

Det viktiga är till syvende og sidst att ingen information gör intrång på den personliga integriteten och att personen upplever ett obehag. I sådana här fall är det tvärtom väldigt viktigt att det finns utrymme för en tydlig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare kring vilka detaljer och vilken information som faktiskt är okej att dela med sig av på de personliga namnskyltar som personalen trots allt ska visa upp för alla kunder varje arbetsdag.