Kustskepparexamen

Posted by in Resor

Det finns många olika slags utbildningar som på olika sätt behandlar förande av transportmedel på sjö och hav, en av dessa utbildningar är kustskepparexamen hos navigationsgruppen. Denna kurs, som ibland kallas kustskepparexamen men också kustskepparintyg, är en kurs du inte bör ta innan du spenderat tid på havet samt tagit ditt förarintyg. Kursen hjälpmaryer dig att få en djupare förståelse kring det du lärt dig under din tid på havet och under tiden du tog ditt förarintyg. För att köra båtar med storleken 12 meter gånger 4 meter, vilket kallas skepp, är dessutom en genomförd och godkänd kustskepparexamen ett krav. Kustskepparexamen är från början en finsk sjöfartsexamen men används också i Sverige.

När du studerar för att ta din kustskepparexamen kommer du att lära dig mycket om tidvatten, meteorologi och dessutom bli mycket mer insatt i hur man använder sig av olika elektroniska hjälpmedel på havet. För att bli insatt mycket på området kring elektroniska hjälpmedel behöver du dock på andra sätt fördjupa dig i ämnet utöver denna kurs. När du har tagit din kustskepparexamen kommer du att i teorin kunna navigation och vilka lagar och regler det finns för framförandet av båtar på internationellt vatten.

På många ställen där du har möjlighet att ta en kustskepparexamen är utbildningen uppdelad i både en teoretisk del och en praktisk del. Detta brukar vara mycket välkommet och dessutom otroligt lärorikt. Praktikens läromedel underskattas ibland alldeles för mycket. Ett exempel på en något som ofta görs praktiskt är att navigera i mörker. Att lära sig teorin kring hur mörkernavigering ska gå till är naturligtvis viktigt och lärorikt, men det är först när du är ute på båten i mörkret som du lär dig på riktigt.

Även om många tar kustskepparexamen av den anledningen att de måste ha intyget för att lagligt framföra de båtar de vill och på de platser de vill så är det många som vittnar om en rolig och oerhört lärorik utbildning. För ett säkrare och roligare båtliv är kustskepparexamen perfekt.