3 anledningar till att välja värmepellets

Posted by in Uncategorized

För att hålla sotaren och brandmännen borta gäller det att hitta rätt lösning av uppvärmning till ens hus. Man vill ha jämn eldning som ger bra värme till ett bra pris samtidigt som man måste tänka på miljöaspekterna. I det här inlägget kommer vi gå över 3 anledningar till varför det kan vara bra att välja värmepellets när du eldar.

När man eldar med värmepellets så gör man det genom en pelletskamin. En pelletskamin är ett fantastiskt sätt att elda eftersom man inte behöver en skorsten i huset på samma sätt. Man kan enkelt placera skorstenen på utsidan av huset, sedan eldar man inomhus med kaminen som då blir den primära värmekällan i huset.

Högt energiinnehåll

Enligt flertalet tester utgjorda för att testa pellets och huruvida de går att elda med på ett bra sätt, har man kommit fram till att värmepellets brinner med en bra och stadig låga. Man har sett att hållfastheten är hög, vilket innebär att pelletsen klarar av transporten från exempelvis förråd till kamin, utan att smulas sönder och lämna oönskat restavfall på ens golv. Kaminen sköter sedan själv matningen av pellets automatiskt vilket leder till att du får en jämn volymvikt.

Små mängder aska

Det är viktigt att det inte blir för stora mängder aska eftersom detta kan leda till att det orsakas driftstopp. Askan som blir över efter eldning med värmepellets är låg enligt tester. Detta innebär i sin tur att du inte behöver ta bort lika mycket aska eftersom volymen hålls låg.

Klimatsmart

Värmepellets är ett material som är gjort på träd. Det är alltså ett biobränsle och klimatneutralt eftersom processen inte släpper ut mer koldioxid än det växande trädet som pelletsen ursprungligen kommer från. Det är alltid bra att ta reda på själv, men de flesta pellets håller svensk standard när det kommer till att inte har för höga värden i den kemiska sammansättningen.